Termíny koncertov na rok 2019

Piatok 22.2.2019 v čase 20:00 - 24:00 hod.

DOMČEK (bývalý Mexický dvor)

Oremburská 2 - Fončorda

Pozývame Vás na Hudobný večer pri pive

Koncerty v roku 2018

Piatok 21.12. 2018 v čase 20:00 - 24:00hod.

Cowboy

Ďumbierka 18
BANSKÁ BYSTRICA

Pozývame Vás na Rock párty

Sobota 14.7. 2018 v čase 20:00 - 24:00hod.

Lodenica na Mlynčoku

Kynceľová 88
BANSKÁ BYSTRICA 974 01

web: www.splavhrona.sk

Pozývame Vás na Hudobný večer pri pive

Piatok 29.6. 2018 v čase 20:30 - 00:30 hod.

Piváreň TOP

Skuteckého 34

Pozývame Vás na Hudobný večer pri pive

Piatok 4.5. 2018 v čase 20:30 - 00:30 hod.

DOMČEK (bývalý Mexický dvor)

Oremburská 2 - Fončorda

Pozývame Vás na Hudobný večer pri pive

Piatok 20.4. 2018 v čase 20:30 - 00:30 hod.

DOMČEK (bývalý Mexický dvor)

Oremburská 2 - Fončorda

Pozývame Vás na Hudobný večer pri pive

Piatok 9.2.2018 o 18:00 hod.

Cowboy

Ďumbierska 18 - Sásová, Banská Bystrica

Pozývame Vás na ROCK PÁRTY